Hulp bij opbouwen Gelderlandshow 2019

De EPV levert traditiegetrouw hulp bij het opbouwen van de Gelderlandshow. Deze show wordt georganiseerd door de specifieke tentoonstellingsorganisatie “Gelderlandshow”, waarvan diverse verenigingen in ZO Gelderland lid zijn. Zij hebben dus geen leden zoals bijvoorbeeld de EPV die heeft. Alleen verenigingen zijn lid. Daarom is ook hulp van leden van die verenigingen aan deze show onontbeerlijk, als wij deze show in stand willen houden. Vandaar bij deze weer een dringende oproep aan u allen, om te helpen bij het op- en afbouwen en eventuele andere werkzaamheden.

Gelderlandshow:

Opbouwen: 12 december

Keurdag: 13 december

Afbouwen: 15 december

Graag opgeven bij Annita Schothorst 0318-769176 / 06-16706721 of bij Reijer Schothorst 0318-692374 / 06-24416354