Lid worden?

Bent u ook liefhebber of misschien ook fokker van kleindieren zoals konijnen, cavia’s, kippen, krielkippen, siervogels, watervogels of sierduiven dan bent u welkom als lid bij de Edese Pluimvee Vereniging.

Het lidmaatschap kost € 16,00 per jaar voor seniorleden en € 7,50 voor jeugdleden tot 17 jaar bij automatische incasso.

Wat kunnen wij u bieden?

  • 5x per jaar een clubblad met een agenda voor de ledenvergaderingen en informatie over onze activiteiten en artikelen over onze hobby.
  • Voorlichting over kleindieren tijdens onze clubavonden
  • Fokadviezen en bemiddeling bij het verkrijgen van goed fokmateriaal
  • Een jongdierendag waar u uw gefokte jonge dieren ter beoordeling kunt laten beoordelen door gediplomeerde keurmeesters
  • Een jaarlijkse tentoonstelling, onze vermaarde Kernhemshow, waar u als lid gratis toegang hebt met uw gezin
  • Een clubcompetitie voor degenen die hun dieren naar meerdere shows inzenden
  • Mogelijkheid om ringen te bestellen voor kippen en sierduiven en het laten tatoeëren van konijnen voor degenen die ook lid zijn van de landelijke bond
  • Mogelijkheid om kippen te laten enten tegen pseudo-vogelpest en konijnen tegen de konijnenziekte RHD tegen een aantrekkelijk tarief.
  • Deelname aan een gezamenlijke busreis naar de grootste landelijke kleindieren tentoonstelling, de Noordshow.
  • De mogelijkheid om lid te worden van de landelijke bond KLN (voor pluimvee en pelsdieren) en NBS (voor sierduiven). Dit lidmaatschap is nodig wanneer u wilt inzenden naar officiële tentoonstellingen.

In 2024 bedraagt het lidmaatschap van KLN  voor seniorleden € 56,00, dit is inclusief een abonnement op het maandblad Kleindier Magazine.
Jeugdleden tot 17 jaar betalen € 10,00.

Het lidmaatschap van de NBS bedraagt voor seniorleden € 54,50 inclusief Kleindier Magazine.
Jeugdleden tot 17 jaar betalen € 8,00.

Per gezin wordt maximaal 1 abonnement Kleindier Magazine berekend.

Bij KLN ontvangen leden in de leeftijd van 10-21 jaar op een adres waar geen seniorleden aanwezig zijn het Kleindier Magazine gratis.

Voor verdere informatie zie www.kleindierliefhebbers.nl of www.sierduif.nl

Alle genoemde prijzen zijn gebaseerd op betaling via automatisch incasso, als hiervan geen gebruik wordt gemaakt worden de bedragen voor het EPV lidmaatschap en voor het lidmaatschap van de bonden met € 2,50 verhoogd.

Aanmelding kan door het opsturen van het aanmeldingsformulier via e-mail naar de ledenadministrateur Piet Bouw, pietbouw1@outlook.com

Klik hier om het aanmeldingsformulier te downloaden.