Inzendingen Kernhemshow 2023

Inzendingen Kernhemshow 2023 Inzendingen Kernhemshow 2023 aantal Diergroep: Oorspr. duivenLachduif 3Diamantduif 1Parelhalsband tortel 2Rotsduif 2Australische …

Activiteiten EPV 2023

Vijf maal per jaar houden wij een ledenvergadering in de Geurt Veenendaalzaal van het Eigen …

Kernhemshow gaat niet door

Beste inzenders, keurmeesters en leden,

Helaas moeten we jullie laten weten dat de Kernhemshow van 22 t/m 24 oktober a.s. niet doorgaat.

We hadden steeds gehoopt om met inachtneming van de vele voorwaarden die door de Gemeente Ede en de RIVM gesteld waren, toch een mooie show te kunnen organiseren.

We konden in de sporthal voldoende afstand tot elkaar houden door de kooien ruim op te stellen met paden van 2.25 meter breed met eenrichtingsverkeer, een aparte ingang en uitgang, voldoende ontsmettingsmiddelen, geen contante betalingen enz. 

Hierdoor kregen wij toestemming om de show door te laten gaan met een maximum van 200 bezoekers gelijktijdig.

Nu het aantal coronabesmettingen landelijk oploopt zijn de voorwaarden van de veiligheidsregio en de gemeente aangescherpt en mogen er maximaal 30 personen in de hal aanwezig zijn, die vooraf moeten reserveren en slechts een bepaald tijdslot aanwezig mogen zijn. 

Op deze manier is het voor ons onmogelijk de show te laten doorgaan en moeten wij de 125 inzenders die samen ruim 1000 dieren hebben ingeschreven teleurstellen.

We zullen dus een jaar moeten wachten en hopen jullie te kunnen begroeten op de Kernhemshow van 21 t/m 23 oktober 2021.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de EPV

Reijer Schothorst, voorzitter

Piet Bouw, tentoonstellingssecretaris