Bestuur

Erevoorzitters:

P.A. Kroon (Piet), R. Schothorst (Reijer) en A.L.F. de Vos (Ab)

Ereleden:

A. Bleijenberg (Bep) en P. Bouw (Piet)

Leden van verdienste:

R. Achterberg (Rijk), G.J. Glastra (Geri), E.G. de Haas (Ernst), J. v.d. Hatert (Johan), C. Heij (Kees), J.H.I. Nijenhuis (Jan) en J. Rozenboom (Hans)


Bestuur:

Voorzitter:
R. Schothorst (Reijer), Maanderdijk 20, 6718 NG Ede
tel. 0318-692374 / 06-24416354, email: schothorstr@hotmail.com

Secretaris:
A. Schothorst (Annita), Boslaan 129, 3904 KG Veenendaal
tel. 0318-769176 / 06-16706721, email: epvede@hotmail.com

Penningmeester:
J.G. Hazeleger (Jan), Sportlaan 13, 6731 BD Otterlo
tel. 0318-591787 / 06-19605302, email: j.hazeleger3@chello.nl

2e Voorzitter:
H. Mekking (Henri), Slagsteeg 5a, 6721 NR Bennekom
tel. 06-51876359, email: henrimekking@gmail.com

2e Secretaris:
C.N. Schoonderbeek (Kees), Oortveldlaan 34, 6713 EM Ede
tel. 0318-614408 / 06-53104844, email:  kees.schoonderbeek@icloud.com

2e Penningmeester:
P. Bouw (Piet), Harnsesteeg 14, 6721 NH Bennekom
tel. 0318-416789, email: pietbouw@caiway.nl

Bestuurslid:
G.R. Mekking (René), Slagsteeg 5a, 6721 NR Bennekom
tel. 06-30375692