Geri Glastra en Johan van den Hatert ontvangen oorkonde voor inzet

Op de vergadering van 16 februari 2017 ontvingen Geri Glastra en Johan van den Hatert van toenmalig voorzitter Piet Bodingius een oorkonde voor hun jarenlange inzet voor de Edese Pluimvee Vereniging. Beide werden benoemd tot leden van verdienste.

Uitreiking door toenmalig voorzitter Piet Bodingius

Johan van den Hatert en Geri Glastra